1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDFچاپنامه الکترونیک

مشخصات بسته های حمایتی طرح پشتیبان توحید

 

بسته خدمات طلایی: (ویژه صنایع و موسسات دارای بیش از 50 کاربر در حوزه سخت افزار، شبکه و مخابرات)

در بسته خدمات طلایی کلیه خدمات مورد نیاز صنایع و موسسات مستقر در شهرک¬های صنعتی استان اصفهان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق استقرار نیروهای متخصص در محل کارفرما در طول ساعات اداری و در خارج از ساعات اداری از طریق نیروهای On Call انجام خواهد گردید. در این حالت موسسات استفاده کننده از بسته خدمات طلایی دیگر نیازی به تشکیل واحد ICT در درون سازمان خود و پرداخت هزینه¬های سنگین نیروی انسانی نخواهند داشت و کلیه خدمات مورد نیاز خود را به صورت 24 ساعته و در طول 7 روز هفته با پرداخت هزینه شارژ ماهیانه پرداخت و از خدمات متنوع کارشناسان خبره در زمینه¬های سخت افزار، شبکه، مخابرات، نرم افزار، امنیت و ... برخوردار گردیده و کارفرمایان محترم از خدماتی مطمئن و ارزان توسط نیروهای کارآمد در حوزه¬های یاد شده بهره مند خواهند گردید.

بسته خدمات نقره ای: (ویژه صنایع و موسسات دارای حداقل 10 کاربر در حوزه سخت افزار، شبکه و مخابرات)

در بسته خدمات نقره¬ای کلیه خدمات مورد نیاز صنایع و موسسات مستقر در شهرک های صنعتی استان اصفهان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق ارایه سرویس¬های دوره¬ای، پاسخگویی و ارایه خدمات به صورت تلفنی و از راه دور و در موارد مورد نیاز از طریق اعزام نیروهای متخصص به محل کارفرما در طول کلیه ساعات شبانه روز انجام خواهد گردید. در این حالت موسسات استفاده کننده از بسته خدمات نقره¬ای بدون نیاز به تشکیل واحد ICT در درون سازمان خود و پرداخت هزینه¬های سنگین نیروی انسانی، کلیه خدمات مورد نیاز خود را به صورت 24 ساعته و در طول 7 روز هفته با پرداخت هزینه شارژ ماهیانه و پرداخت هزینه به ازای سرویس¬های دریافت شده پرداخت و از خدمات متنوع کارشناسان خبره در زمینه¬های سخت افزار، شبکه، مخابرات، نرم افزار، امنیت و ... با پرداخت هزینه¬ ای اندک و کیفیت بالا برخوردار خواهند گردید.

بسته خدمات برنزی: (ویژه صنایع و موسسات دارای کمتر از 10 کاربر در حوزه سخت افزار، شبکه و مخابرات)

در بسته خدمات برنزی کلیه خدمات مورد نیاز صنایع و موسسات مستقر در شهرک¬های صنعتی استان اصفهان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق ارایه درخواست از سوی کارفرما و به صورت پاسخگویی و ارایه خدمات به صورت تلفنی و از راه دور و در موارد مورد نیاز از طریق اعزام نیروهای متخصص به محل کارفرما در طول کلیه ساعات شبانه روز انجام خواهد گردید. در این حالت موسسات استفاده کننده از بسته خدمات برنزی خدمات عمومی و تخصصی مورد نیاز خود را با حداقل هزینه توسط کارشناسان خبره در حوزه های مورد نیاز و با پرداخت هزینه به ازای سرویس های دریافت شده دریافت خواهند نمود.

توحید، رایانه و شما؛ سه دوست صمیمی