1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

برنامه نویسی برای جوملا

PDFچاپنامه الکترونیک

شرکت داده بان رایانه توحید، به دلیل فراگیر بودن نرم افزار جوملا، این نرم افزار را بعنوان نرم افزار مدیریت سایت‌های خود انتخاب کرده است. سایتهایی که با این نرم افزار مدیریت می‌شوند، در انحصار شرکت خاصی نخواهند بود. به این ترتیب، مشتریان می‌توانند هر زمان، به هردلیلی علاقه به ادامه همکاری با این شرکت را نداشته باشند، بدون نیاز به تغییر سایت فعلی خود، پشتیبانی آن را به شخص یا شرکت دیگری بدهند.

به همین دلیل این شرکت توانایی توسعه این ابزار را به دست آورده است:

  • ساخت ماژول(Module) و کامپوننت(Component) های سفارشی جوملا
  • فارسی سازی، ویرایش و اصلاح ماژول ها و کامپوننتهای موجود جوملا
  • طراحی قالب (Template)های جوملا
  • فارسی سازی، ویرایش و اصلاح قالب‌های جوملا
  • ساخت قالبهای سفارشی برای جوملا