1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

شبکه و زیرساخت

PDFچاپنامه الکترونیک

شرکت داده بان رایانه توحید با در دست داشتن متخصصین شبکه خدمات گسترده ای را در این ضمینه ارائه می نماید :

 • 1-طراحی و اجرای شبکه های تحت windows server 2003
 • 2-اعمال مدیریت متمرکز بر کلیه منابع و اشیا شبکه (file , application , printer , storage ,user ,server ,client) با استفاده از windows server 2003 domain و زیرساخت active directory.
 • 3-طراحی واجرای intranet داخلی سازمان
 • 4-طراحی و اجرای شبکه tcp/ip ، logical topology در مقیاس lan و wan
 • 5-طراحی ، اجرا و بهینه سازی ارتباط با اینترنت و امکان اعمال مدیریت متمرکز
 • 6-پیاده سازی لینک های interlan , wan
 • 7-طراحی و اجرای شبکه های دسترسی از راه دورremote access : vpn , dial-up
 • 8-طراحی و اجرای زیر ساخت امنیتی شبکه
 • 9- نصب و راه اندازی شبکه های LAN و WAN
 • 10- نصب و راه اندازی اتوماسیون و نامه نگاری داخلی و انواع Server
 • 11- مشاوره، طراحی و نصب انواع شبکه های Wire و Wireless
 • 12- همکاری با شرکتهای ISP، ICP و PAP در زمینه نصب و راه اندازی، فروش تجهیزات شبکه داخلی شبکه Wireless و ADSL و سایر خدمات شبکه.
 • 13- انجام کلیه خدمات ارتباطی بین شهری و استانی به وسیله Wireless و Intranet و متصل کردن شرکت ها به کارخانه ها و ایجاد شبکه WAN
 • 14- ارائه Band Width
 • 15- انجام کلیه امور تحت windows و Linux