1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

چشم انداز و ماموریت

PDFچاپنامه الکترونیک

چشم انداز شرکت داده بان رايانه توحيد

 شرکت داده بان رايانه توحيد به عنوان مجموعه¬اي توانمند و پيشرو در حوزه هاي خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات و با تکيه بر دانش و تخصص توان کارشناسي خود ، پا به عرصه فعاليت نهاد تا بتواند با سرلوحه قراردادن "رقابت سالم"، "مشتري مداري" و "تحول و نوآوري" خدمات ارزنده اي را به مشتريان خود ارائه نمايد. از اين رو، چشم انداز ما تبديل شدن به گروهي بزرگ و تراز اول در کشور با خصوصيات زير مي باشد:

  • ارائه خدمات فناوري اطلاعات با بالاترين کيفيت ممکن و با استفاده از فناوري هاي نوين؛
  • تبديل شدن به يک برند معتبر در زمينه ارائه خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات؛
  • تبديل شدن به يک شرکت معتبر و فعال در خصوص مشاوره و اجراي پروژه هاي دولتي و خصوصي در حوزه فعاليت هاي شرکت؛
  • تعامل با ساير شرکت هاي همکار در حوزه هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات با هدف گسترش فرهنگ مشتري مداري و توسعه و بهبود بازار.


ماموریت شرکت داده بان رايانه توحيد

ما مأموريت خود را برتري در ارائه خدمات و مشاوره فناوري اطلاعات و ارتباطات مي دانيم. از اين رو، شرکت داده بان رايانه توحيد خود را متعهد مي داند تا با استفاده از نيروهاي مجرب، متخصص و کارآزموده کليه خدمات خود را در بالاترين سطح ممکن و با بهترين کيفيت که منجر به رضايت مشتريان شود، ارائه نمايد و به منظور تحقق اين امر از تمام ظرفيت ها و پتانسيل هاي ممکن خود استفاده مي نمايد.